Aanpak van een regulier gedichtencafé

Wilt u weten wat de reorganisatie met uw mensen doet?
Zoekt u naar een bijzondere start of onderbreking van een heidag voor uw team?
Of wilt u een aantal medewerkers begeleiden bij een volgende carrièrestap?

Afhankelijk van de vraag van de organisatie stellen we vooraf thema en doelstellingen vast voor het gedichtencafé. Tijdens het gedichtencafé stimuleren we deelnemers om kort en bondig de essentie van wat hen bezighoudt, wat er in het team of in het bedrijf speelt, over te brengen in een gedicht. Dat doen we op speelse wijze, stap voor stap.

Zo halen we mensen uit hun comfortzone met behulp van poëzie en prikkelen we hun creativiteit. Deelnemers leren zich op een andere manier te uiten over zichzelf, over de samenwerking in het team of over het bedrijf. Dit kan van grote waarde zijn voor uw organisatie.